Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Hij keek tenminste heel onverschillig over al mijn roodwangige kindertjes heen, en het kon hem niet veel schelen wat ik van hen vertelde, toen ben ik er maar heel gauw mee opgehouden. Het is goed dat hij geen dokter is, ik bewonder tenminste altijd het geduld van dokter Van Hoogsteden, waarmee hij alles van de kinderen aanhoort. Aardig vind ik het dat hij jè beiden nog ontmoet heeft, en nog even kennis met Godert heeft kunnen maken. Als ik nu eens over je beidjes spreken wil, is het veel prettiger dat hij hem ook kent.

Vertel me nu toch alles van je toekomstplannen, tenzij jezelf nog eens spoedig hier komt. Ik moet nu gauw eindigen, want het is al zoo laat, en ik heb het den geheelen dag zoo druk gehad.

Je liefhebbende

Soeurette,

Gerkestein, Woensdag.

Lieve Soeurette.

Dank voor je brief. Zooals ik je al vertelde toen ik bij je was, heeft Onkeltje juffrouw Rijnvelt hier te logeeren gevraagd. Ik vond het eerst verschrikkelijk, ik kreeg het gevoel alsof ik weer een klein meisje was, dat nagegaan moest worden, maar ze valt erg mee. Ze zit veel op haar kamer, is allervriendelijkst als ze beneden is, en bemoeit zich in het geheel niet met wat ik uitvoer. Godert mag ook nu en dan blijven eten. Je hebt geen idee hoe aardig Godert met „Ma Michon" omspringt. Hij is altijd beleefd en hoffelijk tegen haar. Ik geloof niet dat het tot hier toe tot haar doorgedrongen is, wie hij eigenlijk is, en in welke verhouding hij tot haar zal komen te staan. Ze heeft dadelijk een groote voorliefde voor juffrouw Rijnvelt opgevat, wier rustige stem en kalme ma-

Sluiten