Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieren haar prettig aandoen. Het liefst loopt ze met haar gearmd op en neer in de gang en vertelt haar van alles, ik denk wel iederen keer hetzelfde, maar dan hoort men telkens de kalme stem van juffrouw Rijnvelt er doorheen. Met Godert praat ze altijd over haar eigen thuis, net alsof ze zelf weer jong is, hij laat haar maar altijd in den waan dat hij het daar ook kent en weet waar zij van spreekt.

Weet je wat Godert gezegd heeft, toen hij den dokter gezien had ? Wat denk je, zou je het kunnen raden ? Hij gelooft niet dat je nog heel lang aan die inrichting zult blijven 1 Moet ik je er nog meer van schrijven ? Godert

vindt je allerliefst, maar houdt toch nog meer van mij.

Weet je wel, dat ik vroeger altijd zoo blij was dat hij mij het eerst had gezien, en niet jou ? Nu ben ik heel gerust, en mag hij je zoo dikwijls zien als hij maar wil, vooral na wat hij nu ontdekt heeft.

We hebben altijd zooveel te praten, ik begrijp zelf niet wat we toch allemaal te vertellen hebben. Als we naar den Ulckestein gaan moet juffrouw Rijnvelt altijd mee. Onkeltje is heel streng op de etiquette, maar Onkeltje is zoo vriendelijk voor Godert geweest, dat ik me graag in alles naar hem schik. We moeten nu heel gauw de familie rond, het zal prettig zijn als dat ook weer achter den rug is. Ik ga bij tante Versteynen logeeren, en ook bij zijn tante. Ik kom dus de volgende week niet bij je. Schrijf me spoedig en vertel me alles, ook als er iets gebeurt en als het waar is wat Godert zag.

Onkeltje zal heel Shders kijken, als jij hem zoo iets vertelt, dan toen ik hem wat mede te deelen had. Maar nu kijkt hij niet meer bezorgd, nu schijnt hij alles weer goed te vinden. Hij staat nu weer dikwijls voor den haard, op zijn oude geliefkoosde manier, met de rokpandjes onder zijn arm, en nu en dan wrijft hij zich eens in de handen.

Sluiten