Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekt, en ik ben ook niet zeker of je mijn brieven niet aan Godert laat lezen, misschien lach je er dan wel samen om. Maar ik wilde wel dat je even luisteren wilde, als ik met al den ernst die in mij is je zeg, dat ik niet geloof dat je echt gelukkig kan zijn, als je er niet samen God om vraagt. Ik bid in elk geval voor je.

Je liefhebbende Zuster.

lM§t' Gerkestein, 's avonds 10 uur. Soeuretje lief,

Of Godert je brieven leest, vraag je ? Allemaal, hoor! zonder uitzondering, hij trekt ze al uit mijn handen voordat ik ze nog gelezen heb. Hij vindt dat je een beetje oud voor je leeftijd bent, en dat je alles zoo ernstig opneemt.

Hij laat je zeggen dat hij geregeld naar de kerk gaat, en dat hij veel van Ds. Steenbergen houdt. Hij gelooft ook dat, als hij maar dikwijls met jou in aanraking komt, hij geheel veranderen zal.

Hij beweert dat hij nooit onder iemands goeden invloed heeft gestaan. Wij praten heel dikwijls over ernstige dingen wat dacht je anders? — Maar als je elkaar liefhebt, kan het je eigenlijk niet veel schelen, waarover je praat, je vindt het al prettig, om eikaars stem te hooren. Vanmiddag hebben wij samen een visite op de pastorie gemaakt. Mevrouw was toch zoo vriendelijk en aardig. Ze heeft aangeboden me met alles te helpen, als ik het huishoudgoed ga koopen.

Nu, ik vraag liever aan haar raad dan aan tante Versteynen. De dokter kwam binnen, even voordat wij weggingen. Het amuseerde mij, te zien, hoe Ilse kleurde.

Maar hij keek heel gewoon, zag zelfs niet onder het gesprek

Sluiten