Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten? Je weet zelf hoe wuft je ons vroeger vond, toen wij niets uitvoerden."

„Ik heb je gezegd dat ik toen een ezel was. Ik zal wel naar een plaatsvervangster voor je uitkijken."

„Maar we kunnen Mevrouw van Steggerda niet in moeilijkheden brengen."

„Dat doen we ook niet."

Ze waren nu bij den grintweg gekomen, waar de fiets nog tegen den boom stond.

Er kwamen al menschen aanloopen, de jongen die naar „het Huis" was gestuurd, en de melkknecht die naar den veldwachter was geweest, en deze zelf ook.

„Alles in orde," — met deze woorden sneed de dokter alle vragen af. — „Ik heb de freule gelukkig gevonden, het meisje logeert op de pastorie, we kunnen nu allen rustig naar huis gaan, vol dank dat er niets verontrustends is gebeurd en dat alles zoo'n goeden keer heeft genomen."

Sluiten