Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier werd dan, door een halven cirkel, Een geheelen weêr gevormd, Regelmatig rond van omvang; Een koorde was het evenwel

Slechts, van een stoffelijken cirkel

Een tweede cyclus toen ontstond. Zijn centrum in het punt van uitgang Lag, van den eersten merediaan.

De Groote Denker toog aan 't werk. Langzaam daalde Hij terneer Langs den Cirkel en bereikte De Basis van Rechtvaardigheid.

En zoo gebeurde d' eerste daad dan.... Het Para-Brahma van het Heelal Was, na een tijd van rust, opnieuw weêr Tot den kring der Schepping afgedaald.

De eerste Cirkel — de „Monade" — Opende zich, als de Lotusbloem Bij het aanzien van de mane, En zij zonk, zonk en zonk

Een spiegelbeeld zich daarna vormde, Een nieuwe cirkel toen ontstond. Een diep, diep water lag er onder De Basis van Rechtvaardigheid.

En evenals de Maagd bevangen Wordt, door den adem van den Geest, Zoo werd het ook dit diepe water Door het hoog're spiegelbeeld.

Sluiten