Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Sanskriet-zin: „Aam/Mani Padmei Aam!": „Auml de Edelsteen in de Lotus-bloem 1 Autn!" „Slechts in de Bloem zelf, niet in Wortels, is de honing verborgen; Zoekt niet in de Modder, maar boven het Water; Daar heeft zich de Lotus tot een schoone Bloem ontwikkeld; immers het Water wiesch de Modder weg".

„Sêtyan na 'sti paro darmah": „Er is geen Godsdienst boven Waarheid".

nv = Almachtige. nis = Schepper. pHï = Rechtvaardigheid. ü»p = Waarheid. DnWD = Dwaling.

Skow = Noorden (ook linker-zijde: Gerechtigheid).

wd = Winter (de Denker).

mto = Oosten.

3»3n = Lente (de Aar).

pp — Zomer.

j»0» = Zuiden (ook rechter-zijde: Vastberadenheid), tx3 = Herfst. d* = Westen.

H, 1. = het Man-Vrouwelijke element. De Schepper en het Geschapene

in één Principe vereenigd. 3, 2. = de splitsing van' het Manlijke en Vrouwelijke element. De

„Geestelijke Schepping". J, 3. =* uit het Manlijke en Vrouwelijke element wordt het Water

geboren, (Rede-Wijsheid-Verstand; Geest-Ziel-Lichaam;

Vader-Moeder-Zoon; enz.)

i, 4. = Daling in de stof. De „Stoffelijke Schepping", n, 5. = Rechtvaardigheid. Verstand. Verbetering.

1, 6. = Harmonie.

?, 7. = De Volmaakte Mensch; Pythagoras beteekent het als volgt:

volmaaktheid; onsterfelijkheid; evenwicht, n, 8. = evolutie; reactie; afscheiding. 19, 9. = Weder-één-wording met den Geest.

10. = de Godheid (bestaande uit 1 en 0; dus het Ongeopenbaarde in het Geopenbaarde.

3 = Godheid (geopenbaard)

3 + 4 = volmaakte mensch.

Sluiten