Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qui, Groen: de kleur der Aarde. (Hoop op bevrijding), (de Wortels).

Ego, Geel: Hoogste Verstand, (de Bloem).

De 4X3 Teekens van den Dierenriem worden verdeeld in:

3 Vaur-Teekens: Aries (V), Leo(fö), Sagittarius (>?); 3 Ltichf-Teekens: Gemini (n), Libra (=Q=), Aquarius (s:); 3 Warer-Teekens: Cancer (22), Scorpio (ni), Pisces(DC); 3 Aarde-Teekens: Taurus(ty), Virgo(n»), Capricornus (X).

Boven alles staat het Centrale Vuur. Uit dit Vuur komt de Aether (Lucht) en door verstoffelijking wordt Lucht tot Water en Water tot Aarde.

Het is daar, het Vuur, de Centrale Vlam. Het daalt omlaag, om eens weder hooger te kunnen stijgen!

Maar ziet! Bij het dalen breekt de Levenssnaar in drieën: Het Hart, de Kracht (Leo-de Leeuw) en aan de zijden: de Gedachte (Ariesde Ram) en de Wil om te Leven (Sagittarius - de Boogschutter). En zij zonk. de Vlam, en werd Aether (Lucht). De Kracht (Leo) werd Rechtvaardigheid (Li'èra -de Weegschaal). De Gedachte (Aries) werd Werkkracht (Gemini - de Tweelingen) en de Wil om te Leven (Sagittarius) werd de Helpende Kracht van het komende Organisme (Aquarius - de Waterman).

En onder den Aether lag het diepe Water. Daarin weerspiegelde de Rechtvaardigheid (Libra) zich als Voortbrengende Kracht (Scorpio de Schorpioen). De Werkkracht (Gemini) weerspiegelde in het Levensprincipe (Cancer-de Kreeft) en de Helpende Kracht (Aquarius) in het GoddelijkrMenschelijk Principe (Pisces - de Visschen). Want het is op deze basis, dat het menschdom deels bewust, deels onbewust voortgaat.

Onder het Water lag de Stof. Ziet! daar in dat laagste ligt bet spiegelbeeld van het Allerhoogste, Immers het Hart (Leo) werd hier de Maagd (Virgo~de Maagd). De Gedachte (Aries) werd het Gevoel (Taurus- de Stier). De Wil om te Leven (Sagittarius); de Handeling {Capricornus - de Steenbok).

Deze 12 Zodiacale Teekens liggen rondom ons Zonnestelsel. De esoterische leer zegt ons, dat deze Zodiacale Teekens 12 Hierarchiëen vertegenwoordigen, welke ieder met haar verbyzonderde kracht, op onze aarde inwerken.

Aries komt overeen met het „Noorden" en den „Winter". Capricornus met den „Zomer" en het „Zuiden". Het hebreeuwsche woord voor „Noorden" is ook „Linkerhand" of „Gerechtigheid". Het is het type van den „Grooten Denker". Het „Zuiden" komt overeen met „Rechterhand" of „Wilskracht". De „Denkkracht" wordt dus gevolgd door de „Handeling".

Ook de Planeten vervullen hun rol in de esoterie. De „Denkkracht" moet spontaan (Mars) zijn, om een zuivere (Saturnus) „Handeling"

Sluiten