Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeleken, zoodat men allerlei combinaties kan maken uitgaande van 2 bouwsteenen, die de vader en 2 die de moeder levert.

Een paar schematische figuren kunnen deze verhoudingen wellicht duidelijker maken. ') Twee ouders verschillen onderling in een kenmerk, dat bij den een domineerend is en door 0 aangegeven, bij de ander is het recessief en wordt het aangegeven door O, beide zijn soortzuiver. Bij de bastaarden die door hunne kruising ontstaan, overheerscht het domineerend kenmerk dat door O wordt aangegeven.

Men ziet dus duidelijk, dat, wanneer het domineerend kenmerk een ziekelijk karakter draagt, in de eerste generatie alle nakomelingen hetzelfde ziekelijk kenmerk vertoonen, maar in de tweede generatie, ook al schenen beide ouders ziek, toch 25 % van de nakomelingen niet alleen gezond is, maar zelfs raszuiver gezond.

Had men nu een ziekelijk kenmerk, dat als recessief moest worden beschouwd, terwijl het normale domineerend was, dan zou men in de eerste generatie individuen mogen verwachten, die alle den indruk maakten gezond te zijn, maar

') E. Rüdin. Einige Wege und Ziele der Familienforschung mit Rücksicht auf die Psychiatrie. Zeitschr. für die ges. Psych. und Neur. Band VII, bladz. 487—586.

Sluiten