Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch nog een ziekelijke kiem bevatten, die dan ook in de tweede generatie weer te voorschijn kwam, maar bij niet meer dan 25 °/o> terwijl andere 25 % als raszuiver en gezond en 50 % schijnbaar gezond waren.

Het verschil is dus wel zeer groot, want bij een domineerend ziekelijk kenmerk maken 75 % van de nakomelingen in de 2e generatie nog den indruk ziek te zijn, terwijl dit bij een recessief ziekelijk kenmerk slechts met 25 % het geval is.

Oorspronkelijk zijn de proeven van Mendel bij planten genomen en het blijkt hoe langer hoe meer, dat zij daar steeds van toepassing zijn. Zoowel morphologische als physiologische Jeenmerken, normale en abnormale volgen deze regels, waarom men ook gewoon is van mendelen te spreken. Vooral bij kleuren en teekeningen kan men telkens zulk mendelen waarnemen.

Bij dieren kan men deze regels niet zoo gemakkelijk controleeren, omdat men dan moet zoeken naar dieren, die zich snel voortplanten en tevens in een groot aantal beschikbaar zijn. Toch heeft men deze regels bevestigd gevonden o. a. bij kippen, konijnen, muizen, vooral in de kleuren van de veeren of de haren.

Bij den mensch heeft men waargenomen, dat de meeste kenmerken zich domineerend gedragen terwijl enkele recessief zijn bij het volgen van de regels van Mendel. Domineerende kenmerken heeft men gevonden bij het hoofdhaar en het irispigment, bij spierziekten en huidaandoeningen, bij kleuren- en nachtblindheid, haemophilie, enz.

De proeven van Mendel zijn daarom van zoo groot belang, omdat het mogelijk is daardoor de experimenteele methode ook op het gebied der erfelijkheid toe te passen. Alleen is het zeer moeilijk proèven, die met planten en soms ook met dieren gemakkelijk zijn te nemen, ook op den mensch toe te passen, zoodat men met de conclusies altijd zeer voorzichtig moet zijn.

Sommigen achten de analyse van de kiem in erfelijkheidsfactoren reeds zoo ver gevorderd, dat zij zelfs van bepaalde erfformules spreken. Zij meenen dan, dat in den kiem elke eigenschap door bepaalde determinanten of genen vertegenwoordigd is. Men kan nu berekenen, als men al die genen kent, welke mogelijke combinaties zich daaruit kunnen ontwikkelen, en als elk van die genen dan met een bepaalde letter wordt aangeduid, krijgt men verschillende formules,

Sluiten