Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarboven staat toch de gezondheid der ziel. En deze is alleen mogelijk langs den weg, die ons door Gods Woord wordt geteekend en in onze belijdenis nader wordt beschreven. Eenzijdige ontwikkeling van het lichaam zal ons niet baten om gelukkig op aarde te leven, en eenzijdige ontwikkeling van het verstand evenmin, dat leert de geschiedenis van de laatste jaren en inzonderheid van de hedendaagsche woelingen voldoende. De achteruitgang van' bet religieuze leven in alle kringen der maatschappij, geeft weinig hoop voor de toekomst en de vrees is niet ongegrond, dat naast voorbijgaande lichte physische rasverbetering eerlang ernstige rasverslechtering ons te wachten staat, indien God het niet verhoedt.

Sluiten