Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJZE VAN UITGAVE»

De brochurenreeks „SCHILD EN PIJL" bedoelt het verdedigen der in de H. Schrift geopenbaarde waarheid, en de bestrijding van de vijanden der Christelijke werelden levensbeschouwing, voornamelijk door eene behandeling van actueele vraagstukken in bevattelijken vorm.

Redacteuren zijn: Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE, Dr. J. C. DE MOOR en Dr. B. WIELENGA, allen te Amsterdam.

In den eersten Jaargang zullen, behalve van de hand der redacteuren, brochures versehijnenvan^Prof. Dr. H. Bavinck, H. Colijn, Dr. W. J. Kolkert, Prof. Dr. H. H. Kuyper., Prof. Dr. ]< Ridderbos.

Elke jaargang bevat 10 afleveringen elk ter grootte van twee vel druks. •

De prijs bedraagt per jaargang van 10 nummers f 3.90 Afzonderlijke afleveringen kosten f 0.65,

De inteekening is opengesteld bij alle Boekhandelaren zoomede bij den Uitgever

KAMPEN. NÉÉ J. H. KOK.

Sluiten