Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Brochurenreeks „SCHILD EN PIJL" bedoelt het verdedigen der in de H. Schrift geopenbaarde waarheid, en de bestrijding van de vijanden der Christelijke werelden levensbeschouwing, voornamelijk door eene behandeling van actueele vraagstukken in bevattelijken vorm.

Redacteuren zijn: Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE. Dr. J. C. DE MOOR en Dr. B. WIELENGA, allen te Amsterdam.

In dezen tweeden Jaargang zullen worden opgenomen de navolgende brochures:

Dr. G. Ch. AALDERS. De H. Schrift en de vergelijkende

Godsdiensthistorie. Dr. H. BAVINCK. Het zedelijk leven. Dr. J. G. GEELKERKEN. Het Spiritisme. Dr. F. W. GROSHEIDE. Nationaal en Internationaal naar

de Schrift.

Dr. V. HEPP. De waarde van het Dogma. Dr. A. G. HONIG. De Ethischen en de Verzoening. Dr. J. C. DE MOOR. De arbeid der vrouw in de Gemeente. Dr. A. A. VAN SCHELVEN. Het recht van Opstand. Dr. B. WIELENGA. Oud en nieuw Bijgeloof.

WIJZE VAN UITGAVE»

Elke jaargang bevat 10 afleveringen elk ter grootte van twee vel druks.

De prijs bedraagt per jaargang van 10 nummers f 4.50. Afzonderlijke afleveringen kosten £ 0.75.

De inteekening is opengesteld bij «die Boekhandelaren zoomede bij den Uitgever

KAMPEN. J. H. KOK.

Sluiten