Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

HET PROLETARIAAT. WERELD-ARBEID TEGENOVER WERELD-KAPITAAL.

Het Kapitaal komt door het Imperialisme in een nieuwe verhouding tegenover het Proletariaat.

Het Proletariaat komt door het Imperialisme in een nieuwe verhouding tegenover de Bourgeoisie.

Het Imperialisme maakt den toestand van het Proletariaat in het algemeen slechter.

Hierbij moeten wij wat langer stilstaan. Om te weten dat het Proletariaat zich, met alle macht, tegen het Imperialisme verzetten moet, moet men begrijpen dat het Imperialisme het Proletariaat nadeelig is.

De koloniale politiek brengt aan de kapitalistische maatschappij in het algemeen de grootste voordeden.

Het was de koloniale politiek, die in de zestiende en zeventiende eeuw den stroom van edele metalen naar Europa bracht, en zoo het moderne kapitalisme in Holland, Engeland en Frankrijk deed ontstaan.

Door de koloniale politiek ontstond de kapitalistische handel en industrie, — door haar de overzeesche markt.

Zij veroverde Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Afrika en maakte deze werelden tot voortbrengers van landbouwproducten voor Europa.

Door haar was het mogelijk, dat Engeland het eerst, daarna andere landen groot-industrieel werden.

Door haar zijn de goudstroomen uit Californië, Australië en Transvaal naar Europa gekomen, die het kapitalisme opnieuw geweldig hebben bevrucht en reusachtig uitgebreid.

Zij is dus de brenger van goud, de schepper van nieuwe markten, de brenger van altijd meer grondstoffen en voedingsmiddelen.

Zij zet die scheppende kracht, van af de zestiende tot nu in de twintigste eeuw onafgebroken en steeds intenser voort.

Zij maakte, en maakt dus, met het Kapitaal de Industrie, — dus ook het moderne Proletariaat. *

Koloniale politiek, en dus ook het Imperialisme, kunnen ook direkte voordeden brengen aan het proletariaat.

Of zij ze brengen, hangt alleen van de koloniën af. Er zijn koloniën die alleen aan een kleine groep kapitalisten, er zijn er die aan vele kapitalisten, ambtenaren, officieren voordeel geven en geene of zoo goed als geene aan het proletariaat, er zijn "er, die zoowel aan een groot gedeelte der kapitalistische als aan een deel der arbeidersklasse voordeel brengen. ....

Engelsch Indië en Nederlandsch Indië, door de natuur ontzaggelijk rijke landen, met een nijvere, ontwikkelde, talrijke bevolking, brengen ook aan de arbeidersklasse van Engeland en Nederland voordeel, d.w.z. werk en loon. En zoo zijn er meer landen, b.v. China, waarop het kapitaal nu aast.

Wanneer bijv. kapitaal geëxporteerd wordt naar, laat ons zeggen, Nederlandsch-Indië, dan beteekent dit: export van ijzer- en staalwaren, machines enz., die in Nederland zijn gemaakt. Het is Nederlandsche

Sluiten