Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Industrie, Nederlandsch Kapitaal in de koloniën, en dit begunstigt, wanneer kwaliteit en prijzen gelijk zijn, het Moederland. Er is dus direkt voordeel voor den Nederlandschen arbeider.

Verder houdt de productie van voor den uitvoer naar de koloniën en sfeeren van invloed en zwakke landen als China, bestemde handelswaren vele arbeiders bezig. Zóo in Nederland vele arbeiders in de Textiel-Industrie. Ook hier begunstigen de koloniën, de sfeer van invloed, het Kapitaalsgebied, als de overige voorwaarden gelijk zijn, het Moederland.

Verder wordt er voor het Transport naar de Kolonie, enz. veel in het moederland gebouwd. B.v. Schepen. Ook hierdoor krijgen vele arbeiders wejk. En dit werkt weer op andere industrieën, b.v. de ijzermijnen, de walswerken, de ijzer- en staalfabrieken, de steenkolenmijnen terug.

Verder wekt de handel, met b.v. weer Nederlandsch Oost- en West-Indië bijzondere industrieën, bijv. rijst- en koffiepellerijen, cacaofabrieken etc.

Ten slotte druipt de reusachtige winst, in Indië gemaakt, ook (behalve op den hoogeren en lageren middenstand) op de arbeiders af. Streken en steden in het Moederland, (b.v. in Nederland de omgeving van Arnhem, Utrecht, Haarlem, het Gooi, — de steden den Haag, Arnhem, Nijmegen) leven voor een deel van die winsten. Ook een deel van de arbeiders, b.v. der bouwvakken, der luxe-bedrijven. Verder de bedienden, lakeien etc.

Al deze arbeiders te samen vormen in Nederland een groot, in Engeland een zeer groot aantal.

'En de arbeiders die alleen hun direkt voordeel zien, en in de winst van den bourgeois hun winst, meenen, dat, om die voordeden, de koloniale politiek hun voordeelig is.1)

Maar de revolutionaire sociaaldemokratie is, moet althans zijn, tegen de kapitalistische koloniale politiek. l

Waarom ?

Omdat koloniale politiek altijd gevoerd wordt door middel van roof en plundering, moord, en de vreeslijkste uitbuiting.2) Daarin kan de revolutionaire sociaal-democratie niet toestemmen, niet alleen om de hoogste beginselen en idealen van menschelijkheid, die zij altijd

') Hier ligt een wortel van het Reformisme. Wij zullen verder in ons betoog zien, dat hier Ook een wortel ligt van de zwakheid der Internationale en van het meedoen en instemmen van haar, met de bourgeoisie, in dezen Wereldoorlog.

Wanneer overigens de kapitalist tegenover de arbeidersklasse hoog opgeeft van de voordeelen, die ook voor haar uit de koloniën komen, dan kan de revolutionaire arbeider daarop ten antwoord geven, dat, als het kapitaal dat nu geïmporteerd wordt, in het moederland, b.v. Nederland, bleef en in industriëele ondernemingen belegd werd, dit direct, onmiddellijk, voor den eersten tijd, nog voordeeliger zou zijn voor het proletariaat. Want dan zouden de machines hier gebruikt worden. Het loon dat nu in Indië de gekleurde arbeiders verdienen, zou hier worden betaald, etc.

En de arbeider kan daarbij voegen, dat een kapitalistisch land zonder koloniën, en zonder sfeeren van invloed een enormen bloei kan bereiken. Alleen door handel, uit- en invoer, of door de hoose ontwikkeling van techniek, wetenschap en organisatie der industrie. En dat Duitschland en België daarvan het bewijs zijn.

Dat dus deze imperialistische oorlog niet noodig is voor den arbeider, doch alleen door de onveizadelijke hebzucht van het kapitaal veroorzaakt wordt.

2) Men zie o.a. het belastingstelsel in Nederlandsch en Engelsch Indië.

Sluiten