Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationale als één geheel tegenover het Internationale Kapitaal. En het Imperialisme is blijvend. „,. . ...

De bourgeoisie van één land is dus met meer alleen de vijand van

deTeam?dden'van de in millioenen stukken scheidende verdeeling die de gewone uitbuiting in de fabrieken en werkplaatsen geeft, te midden van de honderdvoudige verdeeling die de onderdrukking in de Nationale staten teweegbrengt,. te midden daarvan en daarboven uit brengt het Imperialisme de arbeidersklasse op één front tegenover het kapitaal. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis.

Door één bedreiging, door één daad van het geheele kapitalisme gefroffen, staat het Proletariaat als één geheel niet meer alleen tegen, over zijn eigen bourgeoisie, maar tegenover de bourgeoisie van a le staten.

Het woord van Marx, van het Communistisch Manifest, dat de arbeiders van ieder land éérst moeten afrekenen met hun eigen bourgeS,is,doorhetImperialisme,tenietgedaan,n.etmeerwaargeworden.0

IV.

HET NATIONALISME VAN HET PROLETARIAAT. De eerste gelegenheid deed zich aan de Internationale voor - de eerste s nds haar bestaan, sinds 1864, - om, niet in woorden, met met een demonstratie, maar met één zelfde daad van alle part.jen d>e haar samenstellen, te toonen dat zij één was.

" et Natoïïe van elke partij kon verdwijnen, voor het eerst, en ,n het Internationale opgaan. ..... = ofmeer

Het Internationale, het vaderlandloos zijn, — altijd nog; mm o meer „ " macker gehuicheld, — of alleen als mooie bloem, moo sieraad SSrSkt - kon nu tegen de voortdurende wapening en den eindelijken forïog door het Imperialisme, volkomen, in al zijn kracht en macht

^Tw^voerntet dat dit de «^«^-gf gingen strijden? Gingen strijden voor hetzelfde doel, hetzelfde bezit.

De^kelsocialist heeft niet altijd gehoopt en verwacht en verlangd

Hilferding had in 2JI1i boek Das Finandgpita^ apitallsme

0TtZ^lf^TZ\^ he. prelegaat

,) De „„„ding. de rlch.inx een,, .atlon.le :fSeHheÓ$iS

Sluiten