Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tijden hebben zich veranderd. Het kapitalisme heeft zich zooverontwikkeld, dat het zich nog slechts verder ontwikkelen kan do^r slachting van het proletariaat aller landen.

Er is een Wereldkapitalisme ontstaan dat zich keert tegen het Wereldproletariaat.

Het is dus ook onjuist, dat de belangen van het Proletariaat den oorlog, toen hij eenmaal uitgebroken was, billijkten.

Maar nu het Behoud der Arbeiders, der Natie, der Nationaliteit.

De Duitsche Sociaal-Demokratie zegt, dat het proletariaat als de oorlog eenmaal is uitgebroken, den vijand afweren moet, om de ver°ch ikkingen van den inval, het moorden, plunderen en branden te ontgaan - dat de aibeideis ter wille van hun land, hun klasse, hun natie zich verweren moeten.

En dit is hun sterkste argument. .

Wij antwoorden, in het algemeen, dat het Imperialisme, als gehee , oneindig erger is voor het Proletariaat dan de oorlog of de inval. Want het is een duurzaam verschijnsel, dat het Europeesche proleta-

riaDtaareodmeimoet, zelfs ten koste van een inval, het Proletariaat zich tegen het Imperialisme, tegen den oorlog van het Imperialisme verzetten.

Wij zullen ook dit nog in bijzonderheden bewijzen.

Gij zegt: het is ons instinct van zelfbehoud, dat ons drijft het vaderland te verdedigen. t^tctnriA

Wii antwoorden: Gij wordt door het Imperialisme meer als Proletariër dan als Duitscher bedreigd. Een reeks van Imperialistische oor ogen om het bezit der wereld, steeds sterker Imperialisme, staat u; uw klasse, te wachten. Uw bestaan als proletariër is dus bedreigd. > Gij gebruiKt uw instinkt van zelfbehoud - hier uw „vaderlandsliefde —Qus verkeerd, blindelings, onbewust. Gij moet het anders, bewust doelmatig gebruiken, en in plaats van met de Duitschers voor het Duitsche Imperialisme, met de Proletariërs der wereld tegen het Imperialisme der wereld strijden. y^jH . ,. ItJLt

Gij zegt- als wij ons tegen het Duitsche Imperialisme verzetten, vallen er, daar de Regeering dan op ons aanvalt, duizenden, tienduizenden van ons. Wij antwoorden: door den oorlog vallen er honderdduizenden, misschien millioenen van u.

Gij zegt: door den revolutionairen strijd tegen het Duitsche Imperialisme worden onze organisaties vernietigd, de eenige kracht diewi] hebben. Wij antwoorden: het Duitsche Imperialisme maakt door dezen oorlog uw organisaties machteloos, en zal dit blijven doen na den oorlog, door nieuwe reusachtige bewapening en nieuwen oorlog, wil antwoorden: de Organisatie is geen doel, maar middel tot den stnja.

Gij zegt: maar onze landen en steden zullen door den vijand worden verwoest, als wij hem niet afweren.

Sluiten