Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij wilt de Duitsche cultuur redden! —voor de Russische barbaren! Welke cultuur bedoelt ge ? Die van het verleden ?

Maar dan valt gij de Engelsche en de Fransche cultuur aan, die zeker toch niet minder zijn dan de uwe.

In het algemeen is de Fransche en de Engelsche burgerlijke cultuur hooger dan de uwe, want zij hadden en kenden de Burgerlijke Vrijheid, gij niet,') en in hun kunst, wetenschap en filosofie plukten zij daar de heerlijke vruchten van.

Maar de arbeiders hebben aan deze cultuur geen deel. Of bedoelt gij misschien de cultuur van de 19e eeuw?

In de 19e eeuw hadden de Engelschen de hoogste poëzie, de Franschen de hoogste schilderkunst en het hoogste proza, gij de hoogste muziek.

Dat was dus nog al eerlijk verdeeld!

Maar deze alle zijn veilig, zij leven overal op de wereld. Voor deze behoeft gij niet bezorgd te zijn.

Maar de arbeiders hebben aan deze cultuur geen deel.

Of bedoelt gij de cultuur van nu, van het Imperialistisch tijdvak, van het begin der twintigste eeuw ?

De groote Kunst is nu dood. De groote Poëzie in alle landen is nu dood. Het groote Proza is dood, het Impressionisme, het Naturalisme, het groote burgerlijk Realisme is gestorven.

De gioote Bouwkunst is dood. Wat van bouwkunst bestaat, is zonder hart, zonder liefde. De Muziek is een schaduw van wat zij was.

De groote Schilderkunst is dood. De Filosofie is dood, de opkomst van het proletariaat zelf heeft haar gedood; de Golsdienst sterft.

De Kunst slingert tusschen wreede en harde groot-kap ttlistische, en weeke en slappe klein-burgerlijke gevoelens, en een laf Mysticisme heen en weer. Zij heeft geen enkele hooge algemeene gedachte meer. Zij raakt in haar wanhoop en in haar uiterst individualisme dikwijls reeds tot krankzinnigheid. * .

De Filosofie is tot Mach en Ostwald, die de maatschappij niet kennen, of tot den reactionair Bergson gedaald. Als spoken gaan Kant en Hegel nog om.

De Godsdienst leeft nog slechts stuiptrekkend. Bi] de Bourgeoisie. Niet bij het strijdend Proletariaat.

Of bedoelt gij misschien me Cultuur de algemeene zachtheid en schoonheid der zeden ? Maar het Imperialisme brengt, door zijn bloeddorstig wreede onderdrukking van zwakke volken en door den stilstand van sociale wetgeving dien het brengt, juist algemeen verruwing, verdierlijking en verlaging. §g 1 ~ ■

Een hooger stadium van geestesbeschaving, ziels- en karakter- ncnt en -schoonheid wordt eerder door het Imperialisme verlaagd.

') „Wij Duitschers waren slechts éénmaal in het gezelschap der Vrijheid: op den dag waarop zij be raven werd." Marx.

Sluiten