Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Imperialisme, dien het vreezen moest. Het Proletariaat heeft gebogen — nu is het Imperialisme absoluut meester der wereld.

De Duitsche sociaal-democratie heeft de eenige hooge Cultuur, die bestaat, verloochend en heeft mede de verantwoordelijkheid op zich genomen van de moorden in massa's, van het plunderen en branden, van het vernietigen van Staten en van het vernietigen van oude Cultuur, waartoe als hoogste uiting, als hoogste vorm van zijn wezen, het nieuwste kapitalisme, het Imperialisme komt.

De Duitsche sociaal-democratie heeft zelve de Revolutie vermoord.

Maar wat wij hier hebben gezegd van de Duitsche Sociaal-democratie geldt, om dezelfde redenen, evenzeer voor de Fransche, de Belgische, de Engelsche, — en voo" de Sociaal-Demokratie van al die landen waar de arbeiderspartijen de gelden voor de bewapening, de mobilisatie voor dezen oorlog hebben toegestaan.

De arbeiderspartijen van Duitschland, Frankrijk, Engeland, België, Zwitserland, Holland, Denemarken, Noorwegen, Zweden hebben, toen het Imperialisme het Proletariaat van Europa met ondergang dreigde, door dezen oorlog, die nieuwe imperialistische oorlogen in zich draagt, niet alleen niets gedaan, maar zij hebben het Imperialisme gesteund.1)

Het internationale proletariaat als geheel heeft, door geen weerstand te bieden aan dezen oorlog, als geheel zich zelve verscheurd, het Internationaal Kapitalisme en Imperialisme tot zijn volle kracht gebracht, ook voor de toekomst, en de Revolutie vermoord.

VI.

DE 00 RZAKEN VAN HET NATIONALISME VAN HET PROLETARIAAT. a. De Onkunde omtrent het Imperialisme. b. Het Reformisme.

Wij hebben nu gezien de redenen die de Sociaal-demokraten zelve opgeven,

Maar wat is nu de ware oorzaak van dit alles? Hoe kan het proletariaat zoo zeer zijn eigen belangen verwerpen, en zoo geheel treden in dienst der bourgeoisie?

Als wij zoeken naar de oorzaak, dan vinden wij als- eersien grond: Het proletaritaat weet nog niet op te treden als één internationaal [geheel tegen de bourgeoisie. En als tweeden:

Het proletariaat weet nog niet . voor groote ver liggende doeleinden te strijden, alleen voor kleine dichtbij liggende.

Daardoor was het, nu het internationaal voor veraf liggende optreden moest, daartoe geheel niet in staat.

') De ruimte laat niet toe alle landen afzonderlijk te bespreken. De wel-willende lezer zal de bijzonderheden en verschillen willen aanvullen. Er waren wel in verschillende landen groepen tegen den oorlog en tegen de credieten. Zoo een kleine groep in den Duitschen Rijksdag, en in Engeland de Independent LabourParty e.a., evenwel niet uit juist begrip van het Imperialisme. Etc. — De syndicalisten hebben veelal in den oorlog toegestemd. De anarchisten hebben hem natuurlijk van uit het abstract Begrip, — het Recht, — opgevat, dat in België geschonden zou zijn.

Sluiten