Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de machine willen vervangen door het achterlijke handwerk. Maar wij willen het Imperialisme vervangen door het Socialisme, een hoogere ontwikkelingsfase dan het Imperialisme.

Hebben wij soms den bond van werkgevers niet bestreden, omdat hij noodzakelijk was? Hij was noodzakelijk. Toch hebben wij hem bestreden. ... .. g

Hebben wij den trust, het syndicaat bestreden ? Bestrijden wij ze ? Ze zijn noodzakelijk. Maar wij bestrijden ze. f\ê

Hebben wij het militarisme bestreden? Het is noodzakelijk, wij bestrijden het. * 'm

Hebben wij den Staat bestreden ? Hij is noodzakelijk. Wij bestrijden hem.

Hebben wij het steeds grooter en sterker worden van den Staat, van de regeering bestreden? Het-is noodzakelijk. Wij bestrijden het.

"rte^kapitalisme tot nu toe was ook een noodzakelijke faze in de ontwikkeling. Maar de arbeiders hebben het niet zonder strijd over zich laten komen, zij hebben het bestreden.

Cunow echter wil het Imperialisme niet bestrijden, omdat het noodzakelijk is!

Maar iets anders nog dient hier gezegd, dat beslissend is voor de vraag of wij tegen het noodzakelijk Imperialisme moeten strijden.

Het is juist de strijd tegen het noodzakelijke, tegen elke noodzakelijke faze van het kapitalisme, het is deze strijd alleen, die ons sterker maakt.

Onze groote voorvechters, leiders en massa, hebben tegen iedere noodzakelijke faze der ontwikkeling van het kapitalisme gestreden, — en zij hebben dit gedaan met alle kracht die zij hadden, — en daardoor, daardoor alleen zijn zij sterker geworden.

Zij hebben den adel en de bourgeoisie, de kerk en den staat bestreden,

— zij hebben nooit een schrede terug willen doen, zooals Kautsky nu,

— en daardoor hebben zij het 'kiesrecht, arbeiderswetgeving en het recht van vergadering verkregen. Daardoor verkregen zij vóór alles: Eenheid, bewustheid, grootere kracht.

Zij wisten, dat èn het kapitalisme èn hun vijanden noodzakelijk waren; maar zij wisten ook, dat zij zelf en dat het socialisme noodzakelijk waren. Zij wisten, dat het noodzakelijke het noodzakelijke bestrijdt, maar dat het sterkste, hier het socialisme, overwint. En daarom streden zij steeds daarvoor met alle, steeds met hun uiterste kracht.

Cunow wil nu den strijd niet, omdat de tegenstander noodzakelijk isl

Als zij, onze voorgangers, datgene gedaan hadden wat Cunow nu wil, wat zou dan gebeurd zijn? Men stelle zich dit'even voor oogen en men zal onmiddellijk het verkeerde van Cunow's taktiek inzien.

Zij zouden overwonnen zijn, en in plaats van een schare, vechtend voor de vrijheid, met energie, inzicht, aaneensluiting, organisatie, vrijheidsliefde en macht, welke haar in staat stelden verder te strijden en ten slotte het kapitalisme te vervangen door het socialisme, waren zij een menigte van slaven geworden, dof en laag en zonder eenige macht

De strijd uit alle macht tegen het noodzakelijke heeft hen daarvoor behoed.

Sluiten