Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zwakheid van de nationale politiek tegen de heerschende klassen is de oorzaak van de zwakheid der Internationale tegen het Imperialisme.

Onder den invloed van deze krachten: het voortdurend bezig zijn ir» vakvereeniging en partij met het kleine en nationale, — het Reformisme,, dat, terwijl het Imperialisme naderde, verbeteringen beloofde door samenwerking met de burgerlijke partijen, en dat in het tijdperk van het Imperialisme koloniale politiek wilde voeren, — het oude Radikalisme, dat, ondanks dat de massa rret massa-actie nationaal begon, deze tegenhield, — onder het algemeen onverstand dus van het Imperialisme,. — en ten slotte ook omdat niemand begreep, dal internationale actie het eenig verweermiddel tegen het Imperialisme is, en fjeen enkele nationale Partij iets tegen het Imperialisme der Wereld vermag zonder de andere nationale partijen, dat internationale aktie der massa dus noodzakelijk is, — door al deze krachten is het, dat het Proletariaat zoo goed als verstandeloos meedoet aan den oorlog, zijn enorme,, machtige organisaties niet heeft gebruikt, weerstandloos meedoet met het Imperialisme, in zooveel deelen nu gescheiden is als er naties zijn, de Internationale gescheurd is en ineengestort, en de Internationale Sociaal-Demokratie op de ellendigste wijze haar eigen zaak verraden heeft en overgeleverd aan een toekomst, die de grootste gevaren in zich sluit. ')

Het Imperialisme is voor het proletariaat nog te machtig gebleken.

Het Kapitaal had zich geestelijk veel sneller ontwikkeld dan hej> Proletariaat. ■ .

De Machtige Bourgeoisie had alles gedaan voor haar groei.

De slaven hadden, als altijd, den groei van de Macht van hun. Meesters niet gezien. Zij hadden, als altijd, hun Macht daartegen niet gevormd.

IX.

DE MARXISTISCHE RICHTING. DE NATIONALE EN INTERNATIONALE MASSA-ACTIE.

En nu is de eerste Imperialistische Wereld-Oorlog gekomen. Nu kan het proletariaat zien, en aan het lichaam voelen, en met den geest begrijpen wat het Imperialisme is.

Ging het Imperialisme te snel voor zijn begrip, de ekonómische ontwikkeling zorgt, zooals altijd, — door de feiten,— dat het het toch moet gaan begrijpen.

En nu zal het ook kunnen oordeelen, welke strijdwijze, welke van. de richtingen, die in het Proletariaat aanwezig waren, de juiste is geweest.

') Wij laten met opzet de bespreking van het syndikalisme onder de oorzaken van de zwakte van het proletariaat weg.

Want hoe kinderlijk lijkt nu de poging, om met eenige vakvereenigingen. den Imperialistischen Staat, den Wereldstaat en den Wereldoorlog te willen overwinnen 1

Wij zwijgen ook van de houding der Revisionisten, der Radikalen en der Syndikalisten tijdens den oorlog.

Een Sociaal-Imperialisme is ontstaan in plaats van een Sociaal-Demokratie! - Zij hebben allen nu getoond wat zij waren.

Sluiten