Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geheele ontwikkelingsproces van het Imperialisme is het ontwikkelingsproces van het Kapitalisme tot Verbreiding over de wereld., en tot Internationalisatie van Kapitaal. ~ 'Jm' [

Het Imperialisme, de Oorlog zijn slechts een fase in die Ontwikkeling, een middel om het Kapitaal meer internationaal, meer wereldkapitaal te maken.

Beschouwen wij dus, daar het Ontwikkelingsproces van het Imperialisme een internationaal, een wereldproces is, het Ontwikkelingsproces van het Kapitaal over de geheele aarde. Eerst dat van uitbreiding, daarna dat van internationalisatie van het Kapitaal.

Dé industrie is de Hoofdbron geworden van de Meerwaarde. Zij overtreft nu verre den landbouw, die maar langzaam en weinig meerwaarde levert.

• In de groote verst-ontwikkelde landen, Engeland, Duitschland, Frankrijk, de Vereenigde Staten, wordt elk jaar door de industrie een hoeveelheid meerwaarde voortgebracht of ontvangen, ontzaggelijk veel grooter onder de bestaande kapitalistische verhoudingen, dan voor de belegging in het eigen land noodig. Zij dringen naar buiten, moéten worden belegd in vreemde landen, uitgevoerd naar andere gewesten, waar een kolossale winst, veel grcoler dan in, het moederland, lokt. Zij verbreiden zich over de aarde.

Ontzaggelijk'ongelijk zijn evenwel onder elkaar de landen, is de toestand, de hoogte der kapitalistische productie, van de landen, die kapitaal uitvoeren.

Ze zijn in de grootst mogelijke verscheidenheid van productieverhoudingen. Engeland heeft reeds massa's koloniën, is zelf bijna geheel industrieland, heeft haast geen landbouw meer, moet dus alles hebben van export van industriewaren; belegging van kapitaal in buitenland, import van landbouw waren.

Duitschland heeft weinig koloniën, zijn industrie groeit aldoor machtiger, zijn landbouw vermindert relatief, het zoekt dus meer koloniën om kapitaal en industrieprodukten te exporteeren, om grondstoffen,te importeeren. '

Frankrijk heeft nog zeer veel landbouw, minder industrie dan Duitschland en Engeland, maar schatten van bankkapitaal. Het moet dus koloniën, sfeeren van invloed, etc. hebben om kapitaal te exporteeren.

De Vereenigde Staten van Amerika worden meer en meer industrieland. Hun kapitaal stijgt enorm. Het moet expansie zoeken en deed dit reeds.

In al die -landen zwelt het kapitaal elk jaar enorm, en steeds sneller, door de kolossale productiekrachten. Maar in elk land op verschillende wijze, onder andere verhoudingen. Dit de voornaamste kapitalistische landen. — • > ■

Maar daarnaast de andere, in welk een verscheidenheid!^' Rusland nog bijna geheel agrarisch, maar met zulk een ontzaglijkenrijkdom in den bodem, met zulk een machtige binnenlandsche markt, dat alles doet verwachten een alles.overtrefferiden kapilalistischen gioei. En de kleinere landen, gedeeltelijk reeds dcor industrie tot hoogen

Sluiten