Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten willen gebruiken voor alle Menschen en niet voor de winst SenkdenHet zal niets behoeven af te zonderen voor weelde. En JS zal geen deel der ekonómische krachten meer behoeven te gebruiken

Te°stitó b0— ^ ddeS

oorloefdus aan de handen der proletariërs beter toevertrouwd dan

aan die de? kapitalistenklasse. Zij is sneller en zekerder Zij biedt ^"ÏM — d^dïor ot

8PHoge moefiak g oofï^Revolutie heeft ontzaggelijke krachten, voor-opSTEShoudvan het Bestaande, en deze krachten der Revolutie zijn zelfs zoo groot, dat zij daardoor gelukken kan.

HPt strijdmiddel der Sociale Revolutie in elk land afzonderlijk en in al" lanaeÏTe zamen is de revolutionaire actie der Massa, die wij in dit boek hebben geschetst.

Daartoe zullen alle socialistische revolutionaire arbeiders zich in de Nieuwe^ aaneensluiten, nationaal en internationaal, tijdens

en ïrden owlog. In Duitschland, Frankrijk en Engeland zal de opstand fosbreken de andere landen zullen volgen. De groepen der Nieuwe

S^l overal de leiding ™7 rtzTziscZTaït omzetten in de Sociale Revo ülie. Daartoe zullen zij zich aiscneioen Z^ rReformfsten, en, indien deze niet tijdig tot hen komen, ook

Vi;sg°in1e^^^ zullen de revolutionaire socialistische

K^ S^onSi het volgende program opstellen als grondslag voor nationale en internationale actie:

Verzekering van uitkeering aan alle arbeiders, die geen of te.

weinig loon verdienen.

annulleering der staatsschulden.

Confiscatie der Oorlogswinsten.

belasting alleen op kapitaal en inkomen.

Onteigening der Banken. Onteigening van alle Oroote Bedrijven. Geliike politieke rechten voor alle inwoners, zonder onderscheid van Geslacht, Natie of Godsdienst.

• democrat.seering van alle vertegenwoordigende^.chamen. .

Afschaffing van de Eerste Kamers, Hoogerhuizen, enz. De Republiek.

Afschaffing van alle Beschermende Rechten. Afschaffing van het Militaire Stelsel.

Het gewapende en door dezen oorlog geoefende proletariaat kan doof dKe eischen te stellen, en ze, terwijl het nog de wapens in. handen heeft, door massa-actie door te voeren de kap.tal.s en overwinnen en althans in West-Europa de socialistische Maatschappij stichten.

Juli 1917.

Sluiten