Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van den Brochurenhandël der S, D.P.

"1 r CETOM^- Op, voor'iiwSchooi r . . f 04)2 4 &03

i» COLTOF - - De Oudeidoraswet Treub. „ 0 03 „ 0.04

' IV- li "GORT'kTv"-": ^^^e%i^^^^^t::-'-f'-r.

Söeïa^ . -, . „ 0.10 ,r 013 '

Het Historisch Materialisme voor arbeiders verklaard . „0.12 „ 0.15 RÓSA. LUXEMBURG. De Opbouw van de Inter?

nationale.^ Bevat v tevens: "Vooruitzichten ' en Voor^'flagen^ (Een kritiek op •; Kautsky) iloor Mortimer, veMd-|}oor D^pïniN-

censuurehhetDuitschèP.B. ;. Ó.05 „ 0.06 Dr. A. PANNEKOEK. • De Oorlog,: zijn Oorsprong

' en zijn Bestrijding . . . | 003' „ 0.04

i Darwinisme «n-Marxfetne. „0.10 „ 0.12-*

Dr. ^^^^^^^^^Ê^^^^^^Ê^^^ echt- .

'^Re*&önisÉe > . . .. Sim DS. M. C. VAN WfJHE. HièrmetdeLevensrftiddelen \, 0.06

D. j. WIJNKOOP. ' De Duurte . . . . • . 0.02- „0.03 " . "'-• „'" . , -Volkswapening. Eert grond-

~ Ktesrechtstrijd en Klassen- <

strijd , . . . • • ■ • ,. 0.05 „ 0.06

Arbeiderspensioneering; . • • • • • - • • • ». 9 01 " 0,02

.•Kongresyerslagen S. D. P. 1909-1910 . . . . • „ 0.25 „0.28

' Kongresvèrsla'g S* D., P. 1917;. . . . . . • • • » ó;10; » 012

TJ^Grund%tgde|§,DiP.^Adréss>^n die m^ationa^^gM * ^•28

La Fondation du S. D. P.„ Adresse a i:internationaJe^^.25 „U28

't)eze brochures kJivcrkVij^

en brochtirehan.delaren en bij j: j, 80S;& Go. Kinkerstraat 300 l^ I !!rt ontvangst, van- hei bedrag^

Sluiten