Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE DIE EEN NAREDE IS.

Nog ouder dan de oorlog is dit werk! Ze schelen meer dan negen maanden. Het broedde im mij, toen Europa nog maar vage verschijnselen van gisting openbaarde. Sedert heb ik het afgelegd en moest gewillig uit den weg gaan, juist als bijvoorbeeld een Brusselaar op zijn boulevard te doen kreeg voor een officier uit Potsdam. Met vaderlandslievende stilzwijgendheid heb ik het schrift „in portefeuille" gehouden: zelf net zoo klein, als opeens mijn land, dat radicaal de grootschheid kwijt scheen, inderdaad merkwaardig ontnuchterd.

Sedert nu ja, niet alleen staat het Vredespaleis nog altijd op Zorgvlied-grond, als de mooiste van vele ,,0.-W."-ers-villa's; maar wat er alzoo verder aan kwakzalverij ten tijde van het „jubeljaar" viel waar te nemen, het heeft misschien, gelijk de Karei Frank uit dit spel, een nieuwen naam aangenomen; doch van wezen veranderd is het geenszins. „Waarom zou de tijd voor profeten voorbij zijn?"

Zoo ga deze karakterschets alsnog ter perse!

Rotterdam, Oudejaarsavond 1917.

Sluiten