Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phil. Dr. Bruins:wijsgeer,dichter,schilder, beeldhouwer en knipkunstenaar. Propagandist van christian science. Acht en dertig jaar. Kaal hoofd, gouden bril, lange rosse baard.

Stevens: schilder, stevige zes-en-twintiger, in bombazijnen kuitenbroek en zware laarzen met sportkousen.

Van derLoo: schilder, tegen de dertig; mager. Heeft sluik haar onder een schildersbaret. Draagt een jekker.

Mevrouw Reesse: Groote, flink-gebouwde vrouw, vroeger mooi geweest. Heeft zes kinderen gebaard. Veel gezwoegd, veel zorg gehad. Vroeg verouderd. Vergrofd, verboerscht. Uiterst eenvoudig gekleed.

Albert van Veen, dorpsonderwijzer.

journalisten.

M u 11 e r s, Woudhuizen, Van Loon, De Hoog.

Andere journalisten. Andere kolonisten. Dorpelingen (onzichtbaar.) Boeren-werkvrouw. . Dienstmeid. Huisknecht.

Sluiten