Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil? Als Hij het toestaat op onze bede? Maar jal om te bidden, moet men gelooven. Daar

schuilt het geheim. Het geloof is weg De

zieke gedoogde mij aan haar sponde. En de dochter wenschte mij er. Maar de mannen.... Van Veen zijn zoon, de onderwijzer....

Guusta:

Waar is Nettie?

Dr. Bruins:

Die is er nog. Het volk liep te hoop vóór Van Veen zijn huis. De stond op den drempel in de glazen deur. De zoon duwde mij weg.

Guusta:

En hebt u Nettie niet meegenomen?

Albert:

Dorst u die daar achterlaten?

Dr. Bruins:

Zij was binnen; bij de zieke. Trouwens, een meisje zal men geen leed doen. (Rumoer buitenshuis, dat nader komt.)

Mevrouw Reesse: (binnen door zijdeur.) Bruins I Is Bruins hier? Wat is er gebeurd, Bruins? Waar is Nettie? (Rumoer voor het huis en dan in de gang achter de zijdeur. Deze vliegt open. Uit de gang komt geschreeuw en hoongelach.)

Nettie:

(zweeft vluchtende binnen. Verwarde haren;

Sluiten