Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wrong half losgeschoten. Hooistoppels in het haar en aan de kleeding. Hoog vóór zich houdt zij een vaandel met een kruis er op. Het vaandel was wit, doch is met zand bevuild en gescheurd; het kruis is roomkleurig of zeer licht geel.) 01 ol Het dierbaar gelooft Maar, Doctor, men heeft mij dat huis uit gesleurd, ik ben geduwd, gestompt en met aarde gegooid.

Dr. Bruins:

(neemt Nettie in de armen, houdt haar tegen zich aangedrukt, om haar te beveiligen; en zegt, naar de geopende deur ziende:) Arme, lieve discipelinl Bedenk, hoe De Heer heeft moeten lijden. (Dapper.) Wat willen die menschen? Wat wordt ons verweten!?

Mevrouw Reesse: (is naar de deur gegaan en spreekt in de opening tegen de menschen. Wijkt achteruit.) Wat? Wat wil ui?

Albert van Veen: (dringt langs haar heen naar binnen.) O, 'k zal geen kwaad doen! Als jullie ons maar niet zooveel kwaad dee'! Niks als overlast hebben we van je. Van de heele kelonie, daar! (Instemmend geschreeuw uit de gang.) Betaal ü maar liever m'n vader 'es af. Z'n halve winkel haalde je leeg. Maar de cente motte nog komme. (Hoongelach.) En nou dokter Bruins.... De doktor in weet ik wat — niet in geneeskunst. Gister heb vader het u met zachtheid gezeid. We hebbe dokter Harting en benne tevreden. Die 's doctor

Sluiten