Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de medicijnen. En gaat al jaren over ons. Het heele dorp he't dokter Harting. (Uit de gang: Jal jal Harting!) U, met uw praatjes van ziektes wegbidden, u komt heelemaal niet om te genezen; u brengt oneenigheid in de gezinnen en dat nog wel als d'er 'en zieke is. (Instemming uit de gang.) Ik weet wel, ik ben maar dorpsonderwijzer en me vader is kruidenier en u bent doctor in weet ik al wat en schilder en nog een heele boel meer. Maar zorg' u nou maar voor de kelonie. Bid hier de zieke menschen gezond, als Dr. Reesse 't je permeteert, daar heb ie zeker werk genog-'t-an. Laat ons menschen in 't dorp met vree. Me moeder, zoo ziek als ze is, wil van je duivelskunsten nie' weten. Hier die magere juf heb me zuster 'et hoofd dolgepraat, maar vader wil, dat Harting me moeder behandelt en de medicijnen worden gebruikt. (Gejoel uit de gang. Geroep: Ja! Ja!) Anders heb ik je niks te zeggen. U, juffrouw, hou je vaandelt je thuis. En, mevrouw Reesse.... toe, kom 'es met centen.... (Gejoel buiten.) G'en avent, same! (Geroep: Leve Albert van Veen! Weg met de kelonie! Gejoel. Menschen af, zingende: Doctor Bruins moet zakkies plakke, hi, ha, ho.)

Mevrouw Reesse: Nou! dat was weer wat moois!.... Bruins, waarom dring jij je ook op bij de menschen 1 Nettie:

01.... Nu, dat nogl... Nee mevrouw Reessel... Doctor Bruins dringt zich niet op.

Sluiten