Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min of meer bloeiende pereboom, zou ik louter bloeien voor het plezier.

Guusta:

01 Dus, het zien alleen van een bloeiende boom beteekent niets? Geeft dat. geen genot aan de menschen?

Albert:

Het derde in me vergelijking 1 De fout zit in de maar gedeeltelijke verwisseling van mensch en boom. Jij laat de genieters menschen blijven. Daardoor hokt me schoone beeldspraak. Maar je begrijpt wel, wat ik bedoel.

Guusta:

Je paradeert met een egoïsme, waar je de ruwe kracht voor mist.

Albert:

Och nee, dat is ook niet waar. 't Hoeft heelemaal niet ruw te gaan. De haat aan ruwheid is immers juist, wat me nog het meeste plezier in mezelf geeft.... Kun je je voet iets meer naar links hou'en? (Hij boetseert ijverig door.)

Guusta:

Jij moet trouwen, dan werk je wel. Voor de gemeenschap heb je 't niet over. Je gelooft te weinig in 't werk öm 't werk. Als je trouwt, dilettanteer je vanzelf niet meer, uit vrees, dat je kindertjes honger lij'en.

Albert: *

(potsierlijk gesticuleerend.) Guus! 'k heb je voet al. Geef me je hand....

Sluiten