Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk klaar met een oordeel. (Guus slaat zenuwacfitig-boos haar opgewipt gebleven japon recht, staat op en gaat, met hooghartigen hoofdknik, door de zijdeur weg.)

Charles:

(op zachten toon, voorgewend-ernstig.) Wat een allerbevalligste dame! (zich naar de boetseertafel wendend.) Is dat haar voet? Een belangrijk werk.

Albert:

De voet zelf is zeker mooi. Een Duncan-voet. Charles:

Duncan? Zou ik haar engageeren?

Albert:

Geestig! Wat kom je eigenlijk doen?

Charles:

Eenvoudig eens kijken, hoe je het maakt —. Die juffrouw leeft op een bloote èn groote voet. Het laatste is altijd een aanbeveling, wanneer je onder artiesten komt. En voor jou lijkt het wel van belang!

Albert:

(opstuivend.) Wat bedoel je daarmee?

Charles:

Ik bedoel, Ap, dat je model en jij blijkbaar gemeenzaam met mekaar omgaat en dat het mij, die voor je financietjes zorg, dan volstrekt niet onverschillig zou zijn, als dat meisje wa+

Sluiten