Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den rirm f 8600, is f 2150 per maand of f 72 per dag....

Albert:

(zenuwachtig.) Toe, hou' nu op met je aardigheden. Je weet heel goed, dat het gestort-kapitaal was. Ik ben aandeelhouder in de kolonie. Charles:

(zich opwindend.) En ik geef je de achtduizend pop onmiddellijk uit mijn zak terug, als meneer Reesse me vanavond nog uit zijn boeken kan toonen, dat er van dat kapitaal van jou nog tweeduizend gulden over is. Jij stortte van jou kapitaal, maar de kolonie verbruikt het als rente.

Albert: En als dat nu zoo wasl

Charles:

Erken te minste, dat het zoo is. Omdat het zoo is, doe jij als een dwaas. (Gemoedelijk.) 't Is je ongeluk, dat je zoo laat bent geboren. Je hebt vaders ploeteren niet meer gezien — hoe-d-ie van niks zich opwerkte tot iets. Toen moeder nog gierig was op een cent 1.... Jongetje, duiten hebben zoo'n waardel Hier mors je d'er mee en wat bereik je? Gesteld nu al, dat je binnen zekere tijd een beetje naam als beeldhouwer maakt....

Albert: (moedeloos.) Naam? Ik?

Charles:

Maar, me got Ap, wat wil je dan? Deze boel hier Aan niet voortbestaan

Sluiten