Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Het onweder is inmiddels met een paar forsche slagen losgebroken. Men hoort den gietregen en ziet hem door de verandaruiten. Eenig stemmengerucht komt uit den tuin. Even later gestalten in de veranda.)

Ali:

Och, het is hier ook al donker Albert, ben

jij daar? Toe, maak eens licht 1

Albert:

Ja Ali Zijn jullie nat?

Ali:

We drijven I Het is opeens losgebroken en Oom wou het hooi zóó graag binnen hebben. (Albert heeft het gaslicht ontstoken. Ali komt uit de veranda de kamer binnen, na op den drempel, tegen de bint aan, klompen te hebben achtergelaten. Een verschijning, even bevallig als komisch. Zij is blootsvoets, heeft een katoenen japon en een bombazijnen manteltje aan. Haar rok heeft zij tegen den regen over het hoofd geslagen. Binnenkomend, zegt ze: — 01 — en trekt zich ijlings den rok van het hoofd.)

Albert:

(verschrikt en bezorgd.) Kind! Ga je gauw verkleeden! Je drijft!

Charles:

(tegelijk.) Ap, stel me voor, asjeblieft. (Ali loopt verschrikt schielijk naar den drempel der veranda, neemt haar klompjes op, komt

Sluiten