Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

Is zulk hooi nu nog te oogsten?

Dr. Hugo Reesse: (beminnelijk-onverschillig.) Ik weet het niet. Ik denk van wel. Waarom zou de zon het niet drogen, nadat de regen het heeft gewasschen? Morgen zal ik eens gaan zien.... U woont te Londen? U reist zeker veel?

Charles:

Vroeger heb ik veel gereisd. Nu heb ik er meestal mijn menschen voor. Bestuur de zaken vanuit Londen. Trouwens, ik doe ook daar veel zaken. Niet alleen kunst. Zelfs wel in bouwgrond.

Dr. Hugo Reesse: Maar u bent toch geen Engelschman?

Albert:

(lachend.) Hij heet Frank, precies als ik I Charles:

Charles Dickson is mijn ftusiness-naam. Mijn vader heette Dirk, hij was uit Meppel Misschien krijg ik nu het Christal Palace

Natuurlijk in huur. Dan ga ik er exposities houden. Ook van beelden en schilderijen. Ik deed al veel zaken met schilderijen.... Ap, dat logement, wanneer sluit dat? Trouwens, ik moet ook eind'lijk eens gaan. (Kijkt op horloge.) Toe, wees eens lief. Fiets er even heen. Zeg,

dat de chauffeur om negen uur hier is

(Tot Reesse.) Mag ik dan zoolang blijven zitten?

Sluiten