Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Reesse maakt een beweging, waarmee hij eenigszins beleefd bedoelt te zijn. Albert af.)

Charles:

(Even zwijgen.) Nee, och, ziet u, ik wilde u graag een oogenblik spreken zonder me broer. Ik maak me wat bezorgd over hem. Dertien jaar ben ik zijn voogd geweest. Nu hij zelf baas is, doet hij zóó slordig met zijn geld.

Dr. Hugo Reesse:

Albert? Hél Daar is hier toch weinig gelegenheid toel

Charles:

Pardon, ik bedoel juist, dat hij hier nogal geld heeft opgemaakt.... door wat hij u heeft moeten betalen.

Dr. Hugo Reesse: (zeer strak.) Verplicht heb ik hem daartoe nooit. Hij heeft het uit vrijen wil gestort.

Charles:

Zou terugbetaling mogelijk zijn?

Dr. Hugo Reesse: Terugbetaling? Hoe vraagt u dat zoo? Dat geld zit in de onderneming. In onze grond, ons huis,

meubilair Mèt veel meer geld van mezelf,

en van verscheidene kolonisten, zelfs met een deel van het vermogen van juffrouw Ali Reesse, mijn Indische nichtje, dat u straks hier gezien hebt, wier voogd ik ben.

De Kunstenaars des Gemeenen Levens. 3

Sluiten