Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nog verleden week werkte zij hier. (Rondziende.) Neen, haar schilderij schijnt hier niet

meer te zijn. Maar (opstaande en een doek

van den wand nemend.) Hoe vindt u dit? Van doctor Bruins....

Charles:

Ja, forsche kleuren. Maar wat stelt het voor?

Dr. Hugo Reesse: Ziet u dat niet? Het is een Bloeiende Boomgaard. Charles:

(beschouwt het werk nader, en wijst dan iets aan, in den hoek van het doek.) Maar wat staat daar dan, met verf geschreven? Ke.... 't is, of daar Kerstnacht staat?

Dr. Hugo Reesse:

Hè? Och ja Ja wel! Natuurlijk! Dit is de

Kerstnacht van Bruins, zijn Boomgaard

(rondziende.) Waar kan die hangen? Welnu,

doctor Bruins is beslist intermitteerend krankzinnig. Hij is doctor in de scheikunde, wijsgeer, dichter, schilder, beeldhouwer, zelfs een kunstenaar in .het knippen van papieren figuren. Tegenwoordig lééft hij voor christian science. Toen hij deze Kerstnacht maakte, geïnspireerd door Vondel's Gijsbreght, „O Kerstnacht, schooner dan de dagen", was doctor Bruins onbetwistbaar ziek. Zoo ziek als de vrouw, die u straks gehoord hebt. Juist daarom wijs ik u op zijn kunst. Geen van de artiesten onder dit dak beschouw ik als wat ü zou noemen:

Sluiten