Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steun van de pers? Toen ik, de eerste na '70, het waagde Fransche artiesten te laten optreden in Berlijn, ben ik vooraf naar de Duitsche gezant in Londen gegaan. Maar toen ik hem vroeg: wat vindt u ervan? was zijn antwoord: vraag dat aan de pers. De gezant citeerde een woord van Bismarck over de onmisbaarheid van de pers bij elke grootsche onderneming. Welnu, ook dit is een grootsche onderneming. Hier wordt eindelijk beproefd, wat Goethe voorzien en Wagner gewild heeft: de verbroedering van de kunsten....

(Enkelen hebben aanteekenboekjes uit den zak gehaald en zitten, het potlood gereed om te schrijven. Woudhuizen zegt iets onverstaanbaars.)

Charles:

U zegt? Verzustering? O jal U hebt

gelijk, want kunst is vrouwelijk. Ik weet het, meneer. Want al woon ik in Londen, ik ben en blijf altijd Nederlander. Juist daarom is dit mijn blijdste dag. Over veertien dagen, na' de opening van het Vredespaleis, hoop ik de wereldpers hier te ontvangen. Ik heb beloften uit Londen, Berlijn, Parijs, zelfs uit New York en Rome en Weenen. Maar vandaag zijn wij onder ons. Want zoo ik het mij als een eer mag toerekenen, Dr. Reesse te hebben overgehaald om zijn wereldstichting, artistiek en humanistisch van even groot belang, uit het stille, vreedzame dorp, dat hij met zoo fijn gevoel zijn Nazareth noemde, over te brengen naar deze plek, waar eenmaal de Vredesstad zal verrijzen; daar kan jk ver-

Sluiten