Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

Negentien, ja. Er is plaats voor dertig. De heeren begrijpen: zoo iets kost geldl Het leven van de kolonisten is overigens de eenvoud zelf. De meesten zijn vegetariërs. Buiten kweekten zij, wat ze behoefden. Hier gaat dat niet onmiddellijk. Het plan is tuinen aan te leggen, door duinekoppen warm omgeven. Men houdt bijen en pluimvee, en zal later vruchten kweeken, zooals in het Westland. — Natuurlijk blijft die arbeid bijzaak. Want u weet het, de meesten zijn kunstenaars. Dr. Reesse is zenuwarts en schilder. Hij zal u uitleggen, dat men bij deze vereeniging van beroepen aan geen toeval, veeleer aan hooger bestier moet denken. Nevrose en genialiteit zijn kinderen van dezelfde moeder. Hier leven zij als broeder en zuster. Kunstenaars worden hier

liefderijk ik mag wel zeggen: verpleegd,

omdat de dokter hen als neurasthenici beschouwt; en omgekeerd gelukt het hem, den zenuwarts, in een aantal van zijn patiënten een artistieke begaafdheid.... als het ware bloot te leggen en daarmee aan een gebroken bestaan waarde te geven. Ik alleen heb u nu ontvangen, omdat de bewoner» van dit huis geen menschen zijn voor feestmaaltijden, zelfs niet voor zóó'n eenvoudige lunch....

De Hoog:

We hebben uitstekend gegeten, Meneer! Van Loon:

Prachtig!

Sluiten