Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

Meneeren, het was maar heel eenvoudig

Wat zoudt u zeggen, als we nu

Albert:

(versteedscht: zwart pak, nog kunstenaarsdas; ronden hoed in de hand; komt van achterzijdéur op. Groet gezelschap wat onhandig-stijf, doch doet zijn best om te behagen. Tikt zijn broeder op den schouder.) Ik moet je even storen, Charles. Ik kom uit het Hotel des Indes. De prinses zou je om drie uur bezoeken.

Charles:

(doet ontsteld en ontstemd.) Wat? Wie? De Prinses? (kijkt op horloge.) Om drie uur? Hier? Vandaag? Maar jongen, dat kan niet. Ik ben met de heeren. Dat wist je toch. Heb je 't haar niet gezegd?....

Albert:

Ja, gunst, Charles, je begrijpt

Van Loon:

Meneer Dickson, wat ons betreft

Charles:

Weineen 1 u moet hier nog alles zien! (Tot Albert.) Bel jij de portier van het Hotel des Indes op. Vraag, of de prinses al is vertrokken. En of het anders Haar Hoogheid zou schikken

één uur later te komen vier uur. (Albert af.)

Ik vraag u wel excuus, Meneeren.

Sluiten