Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hoog:

(geïntrigeerd.) Ontvangt u hier nu ook al prinsessen?

Charles:

Né de koningin der aarde 1.... (Gelach. „Bravo." „Heel aardig!" „Heel vleiend 1") Och neen, ik zal u zeggen, Meneeren. Dr. Reesse is onlangs zoo goed geweest, voor eenige noodige overleggingen naar Londen te komen. U weet, dat de kolonie daar heeft tentoongesteld. De Dokter heeft toen conferenties gehad met invloedrijke belangstellenden, Lord Denver, Lady Bristol,

de bankier Manasse ik weet al niet wie

Zelfs heeft de Dokter op een soort intieme meeting het woord moeten voeren — hij vindt zoo iets naar, maar doet het uitstekend — en onder zijn gehoor was toen de prinses Hassan Dekri uit Kaïro, die door het gehoorde zoozeer in geestdrift geraakt is, dat zij naar Den Haag is gekomen om Dr. Reesse's kolonie te zien.

Van Loon:

(boekje gereed.) Hoe heet die prinses?

Charles:

Woudt u.... haar noemen in de courant? 1 Over veertien dagen wachten we méér aanzienlijken. De prinses reist volkomen in cognito. Maar enfin, Meneer, als u wilt: Prinses Hassan Dekri uit Kaïro.

Woudhuizen: (Opgestaan; verlegen brabbelend.) Meneer Dick-

Sluiten