Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

son, voordat u ons rondleidt..... Ik heb aangeteekend, wat u gezegd hebt. Maar wat ik nog niet goed begrijp: waarom moest die kolonie naar hier? Zooals u zegt, zijn het eenzelvige menschen, die dokter Reesse als zieken beschouwt. Waren die op de hei niet beter? Ik

bedoel voor hun gestel, hun geluk, maar

ook voor hun werk Wat is de bedoeling

met deze verplaatsing? (De vraag veroorzaakt verlegen zwijgen. Maakt blijkbaar indruk. Een paar journalisten kijken elkander aan.)

Charles:

(opgekomen wrevel niet volkomen bedwingend.) Meneer.... Woudhuizen, u moet dat woord ziek niet al te letterlijk, te gewoon opvatten.... (Zich weer meester. Uiterst minzaam.) Ik waardeer uw vraag ten zeerste; u hebt blijkbaar hart voor de zaak. (Uitroepen van lichten spot.) Maar deze menschen zijn toch artiesten, met diep in zich het besef van hun beteekenis. Ik zou kunnen zeggen: dat houdt hen op, dat is voor hen de waarde van 't leven. Alles hebben zij daarvoor over. En dus ook wel: te leven.... onder den rook van den Haag, maar toch tevens in de zeelucht. Natuurlijk zult u ze vaker in de duinen tegenkomen dan op de strand-boulevard. Op de Pulchribals laten ze zich excuseeren. (Hoongelach.) Maar de kolonie krijgt bekendheid. Hun werk wordt gezien, verkocht. En de humanistische arbeid van Dr. Reesse trekt de aandacht van een wereldpubliek. Een profeet is nooit geƫerd in zijn land. Buitenslands kent

De Kunstenaars des Gsmeenen Levens. 4.

Sluiten