Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albert zijn bruid. (Reesse wil hem in de rede vallen.) U bent haar voogd, wel zeker, dat weet ik. Maar die voogdij oefent u al te artistiek uit, naar mijn zin, en daarom verbied ik u bij dezen het Alida nog weer lastig te maken.

Dr. Hugo Reesse: »

Meneer 1....

Charles:

Wind u niet op! Doe voor één keer verstandig. Ik heb voor vreeselijker menschen gestaan. U bent artiest. Och ja, dat weet ik. Als zoodanig eischt u heerlijkheidsrechten, net als de grands seigneurs van vroeger. Ik ben een vuige duitenproleet. Maar u hebt een contract met mij. Wilt u het verbreken, u kunt het doen. Maar vergeet niet, wat ik gezegd heb. Eens hier vandaan, bent u niet in staat, Alida haar fortuintje te restitueeren. Al is de toeziende voogd ook laks, de officier van justitie zou minder stumperig kunnen blijken. Hij zou gewaarschuwd moeten worden. Welnu, daar belast ik me mee, als u weggaat. U hèbt gelden verduisterd, als voogd, die u niet kunt restitueeren. Daar staat gevangenisstraf op, Dokter. Hoeveel jaar, zou ik na moeten zien. Overigens móógt u van hier gaan. De zaak, het huis blijft niettemin. Ik durf het aan, ook zonder u. Ik erken, mits het tusschen ons blijft, dat ik zonder uw heilskolonie, dat wil dus zeggen: zonder u, nooit op het denkbeeld van déze kwakzalverij was gekomen. Maar dat denkbeeld heb ik nu. En volgens ons contract kunt u wel dit huis uit gaan maar niet mij er

Sluiten