Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

(ziet op horloge.) Het is te minste al over de tijd.

Dr. Hugo Reesse:

(opzettelijk streng.) Je weet toch, Nettie van der Maese, door welke deur men moet binnenkomen. (Nettie ziet hem smachtend aan.) Hoor je niet, Nettie, wat ik zeg? (Nettie knikt van wel.) Wat beteekent dan je dralen? (Nettie kijkt verwezen.) Wil je ons nu alleen laten, alsjeblief?

Nettie:

(alsof zij opeens begrijpt.) Stuurt ΓΌ me weg,

Dokter? 01 01 O! (Luid

weenend, gaat zij door gangdeur af.)

Charles:

(ijlt haar nog achterna, doch zij is reeds weggezweefd.) Wel verdomd, als die krantelui dat nu weer hooren 1....

Dr. Hugo Reesse: (zeer waardig.) -Als u het noodig vindt, dat ik het werk van een der kolonisten pathologisch verklaar, kan ik haar roepen en dan bij haar werk....

Charles:

Jonge', Dokter, wat kun je wreed zijnl Maar enfin, voor de reclame....

Huisknecht:

Dokter, Mevrouw vraagt, of d'er gegeten kan worden.

Sluiten