Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roept na:) Grendel het poortje! (wijzend op dakdeur. Albert af. Resoluut loopt Dickson naar den slapende, tikt hem op den schouder en schudt hem, daar hij door blijft slapen, heen en weer.)

Dr. Hugo Reesse:

Ochl Wie is daar? (Ontwakend.) WatI

Dickson 1 U?

Charles:

Dokter, gelukgewenscht met uw geweten. Wie zóó kan slapen....

Dr. Hugo Reesse:

(oprijzend.) UI? En u durft hier nog spotten

Charles:

Integendeel, ik maak u van harte mijn compliment. Ik verzocht u, voor de leus te gaan liggen; en u profiteert van de komedierol, om in volle ernst al de slaap in te halen die u in uw heele leven te kort bent gekomen.

Dr. Hugo Reesse: (verder oprijzend in chambercloack.) Ik mag uw geestigheden niet dulden. Wat u nu van mij gevergd hebt, is, dat ik mij als een hansworst gedraag.

Charles:

Een hansworst! Maar waarde Dokter 1 Hoe zou ik van u kunnen verlangen, dat u spelen zoudt voor hansworst! Trouwens, ik heb het II toch maar verzocht.

Sluiten