Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Hugo Reesse: En u hadt dat al geseind aan uw broer 1

Charles:

Pardon, ik heb enkel aan Albert geseind, dat ik tot mijn schrik het bericht in de Times had gelezen van uw plotselinge, ernstige ziekte; en hem verzocht het in de Hollandsche pers te logenstraffen.

Dr. Hugo Reesse: Hebt u het gelogenstraft in de Times?

Charles:

(welvoldaan, glimlachend.) Dat niet. Dat nèg niet. Ik ben immers juist van over zee naar hier gekomen om me persoonlijk te overtuigen, hoe het met Dokter's gezondheid staat.

Dr. Hugo Reesse: 't Is een schandelijke hansworsterijl Charles:

Waarom vergelijkt u zich telkens bij een hansworst? Beschouw het geval toch als man van zaken. Want dit bent u, mijn mede-directeur 1 Welnu, de zaken staan — allerberoerdst. Het heeft vreemdelingen gestroomd naar het land van de Thirty Exhibitions in different towns, maar wat hebt u van die stroom gezien? Hebben wij, dank zij die stroom, verkocht?

Dr. Hugo Reesse: Gisteren kwam er nog een adhaesiebetuiging.

Sluiten