Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

Ik weet het: van Mistress Clant Clifford, nietwaar. Och ja, Dokter, van dat soort papieren hebben wij een brandkast vol. Tolstoj alleen ontbreekt, doordat we na zijn dood zijn begonnen. Zou langs spiritistischen weg gevraagd moeten worden. Maar, met alle respect, men eet er niet van. En de andere papieren van onze Maatschap, nu, die beginnen hoe langer hoe erger de kleur te krijgen van scheurpapier. Ziet u, en dat mag toch niet. Ik vind alles goed, maar het geld is het geld. Denk alleen maar aan het geldje van Ali en artikel zooveel der strafwet. Laten wij het er over eens zijn, dat de kunst die hier gemaakt wordt, niets met gekkenwerk gemeen heeft, dat het geniale toekomst-kunst is....

Dr. Hugo Reesse: (waardig.) Eenvoudig: humanitaire kunst. Charles:

Jawel, kunst van een gelukkige menschheid. Maar de menschen van nu, die ze koopen moeten, willen er ongelukkig niet aan. Onze zaak is windhandel, Doktert Als er ooit kloek windhandel is gedreven, dan overal, tegenwoordig met kunst. Ook beschikte geen windhandel over reclame, als je tegenwoordig kunt maken. Ouwe kunst, nieuwe kunst, alles goudlak. Technisch zijn ze nu zóó ver, dat ze alles na kunnen maken — en als je dan maar een criticus opsnort, een expert, die, och God, op zóó'n reepje papier, verzekert dat het ding authentiek is, maak je even makkelijk een kapitaal met een

Sluiten