Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albert:

Mevrouw begreep, dat het noodig was, Dokter. Charles:

(waardig.) Ook Mevrouw brengt gewillig een offer....

Albert:

Zal ik haar roepen?

Dr. Hugo Reesse: Och.... als Mevrouw wéét.... Ik ben wel moe.... (Uit het poortje, dat Nettie heeft laten openstaan, komt een, aanvankelijk zacht en verward, daarna luider gerucht van kijfstemmen.)

Albert:

Hemel, wat is dat nu weer!.... (Door poortje af. Stemmen, even nog heftiger, waartegen Albert's stem ingaat. Dan stilte. Albert terug:) Guus, Nettie en de eene keukenmeid hadden ruzie, wie het gleis water brengen zou. Toen heb ik het willen nemen. Maar Guus gaf een duw en het water stortte. Nu is de meid een ander halen.

Dr. Hugo Reese: Zóu ik niet liever allen te woord staan? Charles:

Ik dacht, dat u te moe was, Dokter. Maar als uw krachten het zouden vergunnen.

Albert:

Er zitten beneden twee lui van de pers

Sluiten