Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles:

Jongen, waarom zeg je dat nu pasl Haagsche? (Albert knikt.) Het is ook nog maar het begin van de ziekte.... Ga naar beneden. Zeg, dat de Dokter uiterst zwak is, maar per se de kolonie wil groeten. Vraag die krantelui mee te komen. (Albert af.)

Dan moet u nu weer gaan liggen.... Neen

het lichaam naar deze kant (Dickson helpt

Reesse zich nederleggen. — Dienstmeid met glas water op blaadje. Achter haar Guus met spuitwaterflesch en Nettie met suikerpot, ruziënd tegen elkander en elkaar verdringend.) Maar dames, wat is dat nu.

Dr. Hugo Reesse:

Dank je. Zet het glas daar neer (zeer moe.)

Dag, lieve Guus.... Verdraagt elkaar toch!.... Ik heb al gewoon water.... Neen, geen suiker ..

.. Zet je, Guus. Toe, béste Nettie, doe je

meester nu eens genoegen. Haal je harp hier, tokkel wat....

Nettie:

(blij.) Jal (kijkt triomfantelijk neer op Guus.)

Dr. Hugo Reesse: (tegen Guus.) Lieve, het is me goed, dat je hier bent.

Albert:

(achteruit loopend aan het hoofd van een kleinen stoet, dien hij maant zacht te loopen en zacht te praten.) Geeft den meester de hand, maar

Sluiten