Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tot hem praten. Daar is de meester veel te zwak voor. (Een paar vrouwen snikken.) In Godsnaam kalm.

Charles:

(herkent Woudhuizen en Van Loon.) Meneeren,

zeer vriendelijk.... Och ja, wel droevig

Wie had dat de vorige maal voorzien.... Het

hart Och, niets dan overspanning

Zulk werken En geen sterk gestel

Toestand précair, jal Beslist précair. Vanavond komt er consult uit Leiden. Professor ....

Albert, welke professor? O, mijn broer is

juist bij de zieke.... Ja, we maken ons zéér ongerust. Juist om de toestand in 't algemeen.

Woudhuizen: Meneer Dickson, bezit u nog werk van de Dokter? Charles:

Hoe meent u?

Woudhuizen: Ik vraag het uit naam van me vader. U weet toch, me vader is kunsthandelaar? Woudhuizen en Abrahams, op de Plaats. Veel connecties met Engeland.

Charles:

Is dat üw vader? De firma ken ik. Prachtige zaak'. Och, is dat uw vader.

Woudhuizen:

Me vader beeft laatst wat werk gehad op

zicht.... Dus is er nu nog wel wat hier?

Sluiten