Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR.

Juni 1917 bestond het Bestuur uit:

G. Haitsma Muiier, Burgemeester van Sloten (Fr.), Voorzitter. Jhr. J. Quarles van Ufïord, Burgemeester van Workum,

Onder-Voorzitter.

P. Eringa, Burgemeester van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, te Koudum, le Secretaris. Ph. van der Werf, Notaris te Joure, 2e Secretaris. A. Brouwer, Ontvanger van het Waterschap „de Zeven Grietenijen en Stad Sloten" te Lemmer, Penningmeester. G. J. T. Avenhorn van Nauta, Burgem. van Hindeloopen, Commissaris der N. V. Zeebad Hindeloopen, Bestuurslid. Dr, C. J. Brenkman, arts te Langweer, Waterconsul der A. N. W. B., Bestuurslid. J. J. Nammensma, Burgemeester van Stavoren, Bestuurslid. J. J. Herman, Arts te Balk, Bestuurslid. W. J. Lankhorst, Directeur der Zuivelfabriek te Heeg,

Bestuurslid.

Informatiën.

Alle mogelijke inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Voorzitter te Sloten (Fr.) en den l,ten Secretaris te Koudum, terwijl de overige bestuursleden bij afwezigheid die taak overnemen.

Klachten van welken aard ook, het Vreemdelingenverkeer betreffende, liefst schriftelijk bij eerstgenoemde bestuursleden ingediend, zullen worden onderzocht.

Sluiten