Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdoet, terwijl de zeegezichten van uit de bósschen op de Hollandsche kust ongetwijfeld eenig zijn. Het Friesche landschap met zijn oneindige bekoring, het spreidt hier zijn volle pracht ten toon, door de afwisseling van meer en -bosch, waartusschen de landwegen zich kronkelen, waar zoowel de liefhebbers van zeilsport als de toeristen volop gelegenheid vinden tot het maken van mooie tochten. De meren, te bereiken van uit Stavoren, Lemmer en Sneek, bieden voor het ongestoord beoefenen van den watersport een gelegenheid, waarvan men slechts zelden de weerga zal vinden; door de tallooze vaarten, waaraan vaak verscholen in het groen, de steden en dorpen liggen, begeeft de zeiler zich van de eene watervlakte naar de andere, naar alle kanten kan hij den steven wenden; hoe de wind ook waait, zeilen is altijd mogelijk. Scherp teekenen torens, boerderijen en boomen zich dan af tegen tegen den horizon, langzaam drijven de witte wolken langs het helder blauwe uitspansel, een frissche koelte strijkt over het water, niets verstoort de rust der natuur, behalve de enkele watervogel, die verschrikt opvliegt bij 't naderen der boot.

De talrijke eilandjes, bekend als „pollen'' zij noodigen de zeilers als 't ware uit neer te strijken tot het houden van een vroolijke pic-nic; wenscht men te ankeren of met tentmateriaal te kampeeren, welk een keur van plekjes biedt zich daartoe aan.

Maar ook met de automobiel, het motorrijwiel en de fiets heeft men keus in den Frieschen Zuidwesthoek. Meestal te Stavoren, Sneek, Heerenveen of Lemmer begonnen, kunnen de tochten zich naar vele richtingen uitstrekken en zijn verschillende aardige toeren te maken; elders in dit boekje vindt men behalve verhuurders van motor- en zeilbooten, ook die van automobielen en rijtuigen vermeld en worden meerdere routen in 't kort aangegeven. Voor Wandelaars is bepaald het Gaasterland en de omgeving van Huis ter Heide het dorado, uren lang kan men in de mooie bosschen dwalen, talrijk zijn de kunstwegen, de min of meer begaanbare zandwegen en paden, welke dit boschgebied aan alle kanten doorsnijden, en zelfs bij een verblijf van weken, zal men niet uitgeput raken in het maken van afwisselende wandelingen; de bosschen van Gaasterland, het fraaie

Sluiten